Przeczytałem Bhagawad Gitę, która rozwiała wiele moich wątpliwości dotyczących wiedzy o duszy, samorealizacji, wyzwolenia czy karmy. Dzięki tej wiedzy oraz osobistej praktyce służy oddania, przybliżyłem się do Boga. Następnie zacząłem czytać Mahabharatę, Ramajanę oraz wiele książek Prabhupady. Obecnie czytam II tom Śrimad Bhagavatam. Docelowo zamierzam przeczytać wszystkie XI tomów. Wiedza transcendentalna stała się stałym punktem każdego mojego dnia.